ESPLAI A L’ESCOLA CURS 09-10
(PFEE0910)

Aquesta modalitat de formació és una innovació que s’entén com a una millora qualitativa en l’oferta formativa del programa. És una manera d’adaptar-nos a les necessitats, tant formatives com de disponibilitat, dels monitors/es i coordinadors/es del programa.